Hålta

Skiftande naturtyper

Hålta är beläget strax söder om Hålta kyrka vid länsvägen mellan Kungälv och Marstrand. I de centrala delarna av naturreservatet ligger ett större höjdparti, som i norr övergår i flackare ängs-, hag- och myrmarker.

Växtlighet och fornminnen

Ekarna, som är grova till mycket grova, har en tämligen rik påväxt av mossor och lavar. Bokskogen, som troligen uppkommit spontant, sträcker sig upp i en nordsluttning och är ett karaktäristiskt inslag i landskapsbilden. De centrala delarna består av hällmarker med tall.

Flera fornlämningar finns i området, en hällkista och en trolig bosättning från stenåldern, två stensättningar och en rest från järnåldern samt ett röse från bronsåldern.

Bussar passerar regelbundet och hållplats, liksom parkeringsplats, finns vid kyrkan.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Hålta naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta,
  • ställa upp husvagn,
  • medföra okopplad hund,
  • göra upp eld,
  • gräva upp växter eller plocka blommor,
  • rida.

Fakta

Bildat: 1989
Areal: c1 38 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Naturreservatet ligger vid Hålta, söder om vägen mellan Ytterby och Marstrand.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.