Gullbringa

Bokskogar med rik flora

Gullbringa är ett vackert skogs- och odlingslandskap längs vägen mellan Kungälv och Marstrand. Branta dalsidor ger en inramning åt den odlade dalen. Bergssluttningarna är beväxta med lövskog av främst ek och bok och här finns flera större bokskogsbestånd.

De bokskogar som ingår i naturreservatet ligger på dalgångens sydsida. Delar av bokskogen är olikåldriga och innehåller grova lågor och torrakor. Särskilt i brynen mot golfbanan står många grova bokar med värdefull lavflora. Förutom bok finns i området al- ek- eller talldominerad skog. Floran innehåller arter som lundbräsma, lundvårlök, vårärt, stor häxört och tvåblad.

Lavfloran på Gullbringa är känd bland lavforskare sedan flera decennier. Sexton rödlistade arter har hittats på bok och ek i området.

Naturreservatet ligger helt inom Gullbringa säteri, som har stora kulturhistoriska värden.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Gullbringa men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • plocka eller gräva upp växter eller insamla vedsvamp, lav eller mossa,
  • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle,
  • medföra okopplad hund,
  • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll.

Fakta

Bildat: 2001, ändrat beslut 2013
Areal: ca 23 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Gullbringa ligger söder om väg 168 mellan Ytterby och Marstrand.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.