Guddehjälm

Knotiga bokar, klosterhemman och kvarnar präglar Guddehjälm. Här finns också flera vandringsleder för nyfikna besökare.
Guddehjälm och mussellav. Foto: Länsstyrelsen resp Mikael Stenström.

Skogen vid Guddehjälm är en av Bohusläns allra största sammanhängande ädellövskogar. Den magra marken gör att många av träden är knotiga och lågväxta. Trots detta är många av träden tämligen åldersstigna.

Flera ovanliga mossor och lavar trivs här och finns på träden. På bokarna hittar man t. ex. bokvårtlav (Pyrenula nitida), bokfjädermossa (Neckera pumila) och bokticka (Inonotus nodulosus) medan man på ekarna kan hitta mussellav (Normandina pulchella) och korallblylav (Parmeliella triptophylla).

Gammalt klosterhemman

Guddehjälm omnämns första gången i skrift i 1354 års jordebok som ett klosterhemman. I direkt anslutning till naturreservatet ligger Ytterbys hembygdsgård Guddehjälm som uppfördes 1800. Här finns också flera torpställen som har märkts ut av Ytterbys hembygdsförening och en kvarnplats med 4 efter varandra liggande kvarnar.

Välbesökt område

I Guddehjälm anordnas allt från kulturpromenader till orienteringstävlingar. Flera vandringsleder genomkorsar området.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Guddehjälm, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande,
  • gräva upp växter eller insamla vedsvampar och lavar, eller mossor i kärr och sumpskogar,
  • rida utanför markerad ridstig.

Fakta

Bildat: 2009
Areal: ca 162 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Guddehjälm ligger ca 6 km väster om Kungälvs tätort, strax utanför Ytterby. Området kan nås norrifrån via Marstrandvägen (väg nr 168). Parkeringsplats finns ca 100 m norr om hembygdsgården.

Karta med serviceinformation

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.