Göta och Nordre älvs dalgångar

Göta och Nordre Älvs dalgångar. Foto: Kungälvs kommun.

Orörda älvängar

Naturreservatet Göta och Nordre älvs dalgångar omfattar några av de vackraste, ännu oexploaterade, delarna av älvdalslandskapet. Längs stränderna återfinns rikkärr med säregen flora och under lugna sommarkvällar fylls omgivningen med välljud från otaliga, både allmänna och mer sällsynta sångare. Markerna hålls mestadels öppna genom kreatursbete.

Historiska marker

Historiskt intressanta miljöer finns bl.a. vid den medeltida borgruinen på Ragnhildsholmen och vid fornborgen vid Hakered. Rika lämningar från det gamla Kongahälla finns vid Kastellegården. Mitt för Jordfallet finns spår av en skans samt det sänkverk som danskarna började anlägga i avsikt att slå ut Göteborg som hamnstad på 1600-talet. Bohus fästning bildar fond åt landskapet.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Göta och Nordre älvs dalgångar men tänk på att det inte är tillåtet att

  • gräva upp växter,
  • medföra ej kopplad hund,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld,
  • framföra motorfordon eller terrängmotorfordon på vägar angivna som gångstråk eller promenadvägar,
  • rida, annat än på härför särskilt anordnade markerade ridstigar.

Så hittar du hit

Området kan lätt nås via lokalvägar från Kungälv.

Fakta

Bildat: 1974
Areal: ca 821 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv, Göteborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Området kan lätt nås via lokalvägar från Kungälv.

 

Citronfläckad kärrtrollslända. Foto: Erik Landgren.
Fynd av den fridlysta Citronfläckade kärrtrollsländan har gjorts vid älven. Foto: Erik Landgren.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.