Dösebackaplatån

Mäktig grusavlagring 

Särskilt bland kvartärgeologer (jordartsgeologer) är Dösebackaplatån välkänd. Platån består av mäktiga grusavlagringar vid Dösebacka som med sina 75 m över Göta älv dominerar landskapsbilden helt i den här delen av älvens dalgång. Till formen ser avlagringen ut som en mandelformad rygg vilande mot berg i söder. Det är inlandsisen som format denna bildning och brukar kallas för drumlin.

Avlagringen är främst uppbyggd av morän med inslag av lager med sorterade jordarter, isälvsmaterial. Det som gjort Dösabackaplatån särskilt intressant är de omväxlande lagren av morän och grus samt inslag av vindslipade block och stenar vilket tyder på gamla markytor i lagerföljden. Tidigare har man haft grustäkt här och då hittades fossilfynd av mammut och myskoxe. Forskarna har kommit fram till att platån har byggts upp under skilda nedisningsperioder med därtill hörande avbrott i nedisningen.  

Numera är området naturreservat och det bedrivs inte längre någon grustäktverksamhet.  En del av schaktslänten har dock lämnats utan efterbehandling för att man ska kunna studera grusavlagringarna på nära håll. Platån är även viktig för grundvattnet eftersom vattnet filtreras genom de mäktiga gruslagren.  

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Dösebacka naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • samla geologiskt material; förbudet gäller inte för vetenskaplig forskning efter medgivande från länsstyrelsen,
  • ställa upp husvagn,
  • bedriva motorsport.

Fakta

Bildat: 1984
Areal: ca 73 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Området ligger längs den lilla vägen väster om Göta älv norr om Kungälv. Parkeringsplats finns.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.