Valekleven-Ombo öar

Valekleven-Ombo öar. Foto: Anders Stagen.

Horst med rik flora

Valekleven söder om Granvik är ett av de sydligaste bergspartierna vid västra stranden av Vättern. Norra delen av Vätterstranden är bergig och sönderskuren av vikar och uddar, men strax norr om Karlsborg blir stranden sandig och lerig. Inte någonstans därifrån till Jönköping går berget i dagen vid stranden.

Valekleven är en 80 meter hög horst med branta sidor åt alla håll. Den har därför använts som fornborg. Sydänden av Valekleven består av lättvittrad grönsten. I den stora rasbranten finns därför en rik vegetation där du bland annat kan finna oxel, ask och hassel samt blommor som blåsippa, spenört och småborre. På resten av Valekleven är vegetationen artfattig.

Från parkeringsplatsen vid vägen går en markerad stig runt toppen av Valekleven.

Vild skärgård

Ombo öar ligger i norra Vätterns skärgård. De fem bergiga öarna har ett dramatiskt utseende, med oregelbunden strandkontur och lodräta bergskanter ner i vattnet. Här finns naturhamnar i form av vikar och laguner med lerbotten. De vikar som är öppna för vindarna kan däremot ha klapperstensbotten. På öarna dominerar upp till 300 år gammal och delvis urskogsliknande hällmarkstallskog med renlavsmattor.

Området mellan Ombo öar och fastlandet kallas Djäknesundet. Också här dominerar hällmarkstallskog på bergspartier som skjuter ut i Vättern. Terrängen är starkt sönderskuren med många möjligheter att bada från klipporna eller vid sandstranden där Djäknebäcken mynnar.

Markåtkomsten är delfinansierad av EU-Life Natur.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Valekleven-Ombo öar men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra fordon annat än på bilvägar,
  • cykla eller rida annat än på bilvägar,
  • ställa upp husvagn eller tälta
  • ställa upp motorfordon eller släpvagn annat än på särskilt anvisade parkeringsplatser
  • under tiden 1/4 - 31/7 beträda Ottraskären och öarna utanför Lilla Harsundet
  • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning
  • göra upp eld utom på anvisade platser,
  • sätta upp orienteringskontroller, snitslade spår eller bedriva militära övningar
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • skada eller ta bort dött träd eller vindfälle

Fakta

Bildat: 1996
Areal: Cirka 586 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Karlsborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Valekleven ligger strax söder om Granvik, längs väg 49 mellan Karlsborg och Askersund.

Ombo öar ligger öster om Granvik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.