Tivedens nationalpark

Tiveden. Foto: Länsstyrelsen

Gränsland med gammal historia

Tiveden är egentligen hela skogsområdet mellan Skagern och Vättern, gränslandet mellan Götaland och Svealand. Gôrtiven eller Urtiven, det centrala Tiveden, är nationalpark sedan 1983.

Tivedens vilda natur har formats av inlandsisen. Naturen är storslagen med mäktiga bergsformationer och stora flyttblock. Tiveden vilar på granitberg, som är sprickrikt och sönderbrutet i rutformade mönster. I sprickorna finns sjöar och myrar.

Länge var Tiveden orörd vildmark. På 1500- och 1600-talen blev Tiveden en nybyggarmark där många bröt mark. De flesta invandrarna var finländare. Kolning, svedjning och bete skövlade skogarna utom i de mest otillgängliga delarna. Nybyggarna svedjade skogen så hårt att det 1638 kom ett förbud mot svedjejordbruk. Det har inte bott några människor permanent inom nationalparksområdet. Däremot betade boskapen i skogen, där togs ved och virke och där brände man tjära. Under 1700- och 1800-talen framställde man träkol till masugnar vid Granvik och Igelbäcken ur Tiveden.

Gammal skog och grottor

Vid sjön Stora Trehörningens norra strand finns en starkt kuperad bergsterräng med hällmarkstallskog. Här ligger Stenkällebergen med Stenkälla, en kallkälla i en grotta av jättelika, över 10 meter höga klippblock. Vid sjöns nordspets ligger badplatsen Vitsand, sprickdalar och förkastningsgrottor vid Tärnekullen och det monumentala lösa klippblocket Junker Jägares sten.

Någon kilometer öster om Stenkälla finns Stora och Lilla Trollkyrka i en vild, sönderskuren bergsterräng med storslagna blockanhopningar och områden med gammelskog. Typiskt för området är de av inlandsisen slipade berghällarna med släta, sluttande sidor, som i folkfantasin blivit till kyrktak.

Den naturliga utgångspunkten för besök i parken är Informationscentralen vid Stenkälla.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Tivedens nationalpark men tänk på att det inte är tillåtet att

 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser,
 • ställa upp husvagn över natt,
 • tälta eller uppföra vindskydd, koja, gömsle eller liknande anordning,
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar,
 • parkera annat än på anvisad plats,
 • framföra motorbåt eller annan motordriven farkost,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • fiska utom i Stora Trehörningen och då mot lösande av fiskekort,
 • medvetet störa djurlivet,
 • medföra ej kopplad hund,
 • rida,
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår,
 • plocka blommor, mossor, svamp eller lavar samt gräva upp växter,
 • utan Naturvårdsverkets tillstånd företa vetenskapliga undersökningar.

Fakta

Bildat: 1983
Areal: ca 1353 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Örebro län
Kommun: Karlsborg, Laxå

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Tiveden ligger mellan Karlsborg och Askersund. Vägvisning finns från stora vägen.

 

Mindre hackspett. Foto: Erik Landgren.
Mindre hackspett förekommer i Tiveden. Foto: Erik Landgren.