Stora Röå

Stora Röå. Foto: Länsstyrelsen.

Geologiskt intressant

Stora Röå består av mo-, sand- och grusavlagringar som ingår i den s.k. Skallhultsplatån, en deltaliknande yta bildad av material som har transporterats med inlandsisen. Området har en mycket stor betydelse för tolkningen av inlandsisens avsmältning. Reservatet är bevuxet med barrskog.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Stora Röå naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • framföra motordrivet fordon annat än på därtill upplåten väg

Fakta

Bildat: 1973
Areal: Cirka 98 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Karlsborg


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Området ligger söder om Brevik, i anslutning till vägen mellan Karlsborg och Hjo.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.