Röå alsumpskog

Brukningsväg i Röå alsumpskog. Foto: Länsstyrelsen.

Alar på socklar och sällsynta mossor

Röå alsumpskog ligger i norra delen av ett stort alskogsområde längs Vättern. Reservatet utgörs av en sumpskog som domineras av klibbal och björk. Inslag av tall, gran, ask, rönn och fågelbär finns i området. Alarna är grova. På vissa ställen finns ganska välutvecklade alsocklar. Lövträdslågor och högstubbar är ganska vanliga. Flera sällsynta mossarter finns här, som är typiska för opåverkad skog. Blommor som du kan finna här är till exempel skogsbingel, dvärghäxört och gullpudra.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Röå alsumpskog men tänk på att det inte är tillåtet att

 • framföra motorfordon,
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • cykla eller rida
 • elda
 • tälta
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning,
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, ormbunkar, lavar, mossor eller svampar med undantag för matsvamp
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur,
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning

Fakta

Bildat: 1997
Areal: Cirka 12 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Karlsborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Röå ligger ca 4 km SSV om Breviks kyrka. Området nås lättast via den enskilda vägen till St Röå och Åstorp. Parkering får ske längs väg 195.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.