Lindberga

Lindberga. Foto: Anders Stagen.

Område med vulkanisk historia

Lindberga är en skogsby som ligger i ett kuperat, småskaligt jordbruksområde omgivet av barrskog. Det är en höjdrygg med tunt moräntäcke eller berg i dagen. Här finns hällar med vulkaniska bergarter, till större delen olika utbrottsprodukter som aska och bomber i fast form. Den allra nordligaste delen av området är en bergbrant med en berggrund som består av lavaflöden som omvandlats till kuddlavor. Det vulkaniska materialet är basiskt och näringsrikt, vilket gör åkerjorden bördig.  

På 1800-talet fanns här mer än dubbelt så stor areal åkermark. Närmast byarna hade man flera lövängar. Den nuvarande björkhagen var del av en sådan äng i slutet av 1800-talet.  

Här syns fortfarande spår efter det gamla jordbruket i floran, bland annat kan du finna blommor som prästkrage, stor blåklocka, gökärt och svinrot.  

På berghällen i nordväst växer den fina lite ovanliga ormbunken svartbräken med sina motsatta småblad och mörka mittnerv.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Lindberga naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld
  • plocka sten eller på annat sätt skada marken
  • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning

Fakta

Bildat: 1989
Areal: Cirka 1 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Karlsborg


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Lindberga ligger ca 6,5 km norr om Undenäs. Det nås från vägen mellan Undenäs och Älgarås.

Naturreservatsfolder

 

Svinrot. Foto: Kaisa Malmqvist.
Svinrot. Foto: Kaisa Malmqvist.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.