Hovet

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Hovets naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • elda annat än på angiven eldplats,
  • medvetet störa djurlivet,
  • bryta kvistar, fälla, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • plocka mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp,
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur.
  • inplantera djur- eller växtart,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.  

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

  • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang för fler än 200 personer,
  • anordna organiserad ridning. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas. 

Fakta

Bildat: 2011
Areal: ca 37 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Karlsborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Från väg 202 tag norrut mot Sätra. I Sätra, tag första vägen åt höger (österut). Efter bron följ vägskyltar uppför berget till Hovet.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.