Håketjärnarna

Håketjärnarna. Foto: Benny Lönn
Reservatet är en mogen barrskog med mycket berg i dagen, ett Tiveden i miniatyr. Här har inte avverkats i nära tid. Framöver kommer området få fortsätta att utveckla sig fritt, och bli mer och mer urskogslikt med grova träd, lågor och torrakor.

Området är ett kraftigt kuperat sprickdalslandskap, där högsta punkten ligger 75 meter högre än Vättern, som kan anas mellan trädstammarna en kilometer bort mot öster. Här trivs både älg och tjäder. Älgen har sina stigar i både längs- och tvärsprickor.

Det brakar till bra när fem kilo svart tjädertupp flyger upp. Här finns vad tjädern behöver. I hällmarkstallskogarna finns tallbarr, som utgör tjäderns huvudsakliga vinterföda. Sommartid äts mer örter som  tuvull och blåbärsris. Den surrande nattskäran har hörts.

Barrskogen är härligt flerskiktad med träd i olika ålder, tall på höjderna och gran i dalgångarna. Här finns även en hel del lärkträd, som ser döda ut på vintern, för då fäller de sina barr.

I nordöst ligger de två skvattramomgivna tjärnarna som gett reservatet sitt namn. I väster finns den lättgångna vandringsleden Västra Vätterleden.

Föreskrifter för allmänheten

Känn dig välkommen att besöka naturreservatet Håketjärnarna, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande.
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • utplantera växt- eller djurart.
  • cykla.

Fakta

Bildat:  2009
Areal: ca 24 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Karlsborg


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du dit

Håketjärnarna ligger 2 km nordöst om Granvik som ligger ca 1 mil norr om Karlsborg.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.