Bölskullen

Foto: Andreas Furustam

Landskap format av inlandsisen

Bölskullen höjer sig 26 meter över omgivande flacka områden. Den anses vara en s.k. randplatå, som har avsatts i den forna Baltiska Issjön. I de lägre delarna av naturvårdsområdet finns andra deltaplan som byggdes upp när Baltiska Issjön tappades av.

I de södra delarna av naturvårdsområdet finns plana deltaytor som bryts av med dödissänkor. Längre norrut finns mer oregelbundna former.

Tallskog och tallblandskog är vanligast i området. Intressanta inslag i vegetationen är gotlandsag, mosippa och rödblära.

Strax nordväst om tjärnen Tärnet finns den så kallade skorptallen, vars bark är extremt kraftigt utvecklad och söndersprucken.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Bölskullens naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • att framföra motordrivet fordon annat än på därför avsedd väg
  • att skada vegetationen t ex genom blomplockning eller uppgrävning av växter
  • att anordna orienteringskontroller eller snitslade spår inom de områden som angivits med blå begränsningslinje på till beslutet hörande karta

Fakta

Bildat: 1982
Areal: Cirka 102 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Karlsborg


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Bölskullen ligger ca 9 km norr om Karlsborg och ca 3,5 km sydväst om Granvik. Det kan nås från vägen mellan Kisteberga och Höghult.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.