Bölets ängar

Bölets ängar. Foto: Mårten Berglind.

Gamla gruvhål

Större delen av Västergötland har gnejs som berggrund, men i nordöstra hörnet dominerar granit. Den är rik på sprickor som vid Bölet fyllts med manganmalm. Från 1600-talet bröts mangan i Bölet med en största årlig mängd på 1 500 ton åren 1885-95. Verksamheten är nerlagd sedan många år, men det finns gott om gruvschakt och gruvhål här.

Artrik flora

Berggrunden i Böletområdet utgörs av lättvittrade grönstenar med högt kalkinnehåll. Därför är floran rik. Här finns länets enda förekomst av guckusko utanför kalkområdena, och du kan också finna tibast, vårärt och spenört. Andra intressanta arter är ormtunga och vippärt. Bölets ängar är gamla slåtterängar som hålls öppna genom bete och slåtter.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Bölet och Bölets ängar men tänk på att det inte är tillåtet att

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning
  • skada växtligheten, t ex genom att bryta kvistar eller plocka blommor
  • vidtaga åtgärd, som kan verka störande på djurlivet, t. ex. närfotografering av bo eller motsvarande
  • tälta eller uppställa husvagn
  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än till iordningställd parkeringsplats
  • medföra okopplad hund

Fakta

Bildat: 2007
Areal: Cirka 71 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Karlsborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Bölets ängar ligger sydväst om Granvik. Vägvisning finns från väg 49 mellan Karlsborg och Askersund.

Naturreservatsfolder

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

 

Trumgräshoppa. Foto: Jennie Niesel.
Trumgräshoppa. Foto: Jennie Niesel.