Grevbäcks ekhagar

Naturreservatet Grevbäcks ekhagar ligger på Vätterns strand norr om Hjo.
Ek i vårskrud

Stora ekar nära Vättern

I området finns några av de äldsta och grövsta ekarna i hela Västra Götalands län, med en ålder på upp mot 600 år. Några är kanske till och med äldre än så? På så gamla träd går det inte att räkna årsringar, eftersom ekarnas äldsta kärnved har förmultnat till så kallad mulm. Man får istället göra en bedömning av trädens ålder med ledning av bland annat storlek och var i landet de växer.

Flera ovanliga arter

Gamla grova ekar har ett stort antal hotade och sällsynta arter knutna till sig. Gul dropplav, gulpudrad spiklav och ekticka är några exempel från Grevbäck. I området finns även alsumpskog och en vacker del av Vätterns strand.

Grevbäcks ekhagar är även en fin miljö för flera fladdermusarter. Däribland barbastell och dvärgpipistrell. Området är väl värt ett besök. Det är en fin upplevelse att vandra i ekhagarna.

Regler i reservatet

Du är välkommen att besöka naturreservatet Grevbäcks ekhagar, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • skada döda liggande eller stående träd eller vindfällen eller bryta torra grenar eller kvista
  • störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbon
  • utplantera främmande växt- eller djurart
  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Så hittar du hit

Grevbäcks ekhagar ligger längs Vätterns strand, mellan Hjo och Karlsborg. Från Hjo åker man ca 6 km norr ut på väg 195, som delar naturreservatet. Parkerar gör man bäst vid Trafikverkets rastplats strax norr om Grevbäcks ekhagar. Där planerar Länsstyrelsen även att sätta upp en informationstavla.

Karta över reservatet >

Fakta

Bildat: 2017
Areal: 68,1 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Hjo