Risbohult

Risbohult. Foto: Karin Meyer.

Rik skog med många arter

Naturreservatet Risbohult omfattar ett område med större och sammanhängande sumpskogspartier mellan Risbohult-Skogstorp och länsväg 757 samt längs med Mölndalsån. På sina håll har miljöer med rikkärrskaraktär utvecklats.

I naturreservatet finns flera växt- och djurarter som under de senaste årtiondena har minskat i förekomst och som idag bedöms som hotade, sällsynta eller hänsynskrävande, till exempel skuggmossa, dunmossa och hållav. I Mölndalsån finns bland annat flodpärlmussla, öring, elritsa samt övervintrande strömstare och häckande forsärla.

Åsträckan utmed Mölndalsån har nyttjats för kraftutvinning i samband med såg- och kvarnverksamhet. En kvarnruin samt rester efter fördämningar finns ännu.

Från gården Risbohult löper längs kanten av naturreservatet en stenmur som eventuellt utgör del av en gammal fägata.

Vid parkeringsfickan utmed väg 554 står en minnesten som restes i samband med ombyggnad av vägen på 1920- och 30-talen.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna till naturreservatet Risbohult men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra fordon utanför allmänna och enskilda vägar upplåtna för allmän trafik
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • elda
  • störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelsbo, lya eller gryt
  • bryta kvistar, skära i barken eller på annat sätt skada levande träd och buskar
  • plocka eller samla in växter och växtdelar. Förbudet avser även svampar på träd samt lavar och mossor. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp för husbehov
  • insamla insekter med ljusfälla eller andra typer av fällor
  • medföra okopplad hund
  • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Fakta

Bildat: 2002
Areal: Cirka 70 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Härryda

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Risbohult ligger söder om vägen från riksväg 40 mot Hindås.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.