Nötön-Åråsviken

Nötön-Åråsviken. Foto: Länsstyrelsen.

Ett örike i miniatyr

Åråsviken i Vänern är ett av landets bästa exempel på ändmoräner, små låga höjdsträckningar i östvästlig riktning som inlandsisen lämnade efter sig när den smälte. Här finns ett virrvarr av öar, upp till 40 meter breda och ibland kilometerlånga, som ligger 100-250 meter från varandra. En del är så låga att de bara når strax ovanför vattenytan. Mellan öarna är det ofta öppet vatten, men här och var finns det vidsträckta vassområden och starrmader.

Fågelparadis

Naturtypen och svårtillgängligheten gör Nötön-Åråsviken till en av Vänerns främsta fågellokaler både för häckfågel och flyttfågel. Här finns t ex rördrom, småfläckig sumphöna, vattenrall och rörhöna samt flera olika arter av änder. Inom området häckar silvertärna och flera arter av rovfåglar. Området är svårnavigerat. Man kan bara använda små och grundgående båtar, och det är lätt att komma vilse bland öar och vass.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Nötön-Åråsvikens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

 • göra upp eld
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
 • framföra motordriven farkost med högre hastighet än 5 knop utom i farleden från Gullspångsälvens mynning mot öppna Vänern
 • framföra vattenskoter eller liknande samt åka vattenskidor
 • använda motordrivet fordon,
 • tälta eller uppställa husvagn, husbåt, gömsle eller liknande
 • anordna orienteringskontroller, snitsla spår, utmärka vattenvägar eller liknande,
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att plocka eller gräva upp växter – gäller även mossor, lavar och vedsvampar
 • insamla eller fånga djur
 • störa djurlivet, t.ex. genom att varaktigt vistas inom störningsavstånd för bebott fiskgjusebo.
 • medföra okopplad hund,
 • på ett störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.

Fakta

Bildat: 1971
Areal: Cirka 622 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Gullspång

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Nötön-Åråsviken ligger i Vänern, i norra delen av Gullspångs kommun. Nötön-Åråsviken kan inte nås landvägen i Skaraborg. På Värmlandssidan kan du via Visnums-Kil komma till parkeringsplatser och strövstigar på Västra Nötön och Arskagen.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.