Västerplana storäng

Västerplana storäng. Foto: Länsstyrelsen
Västerplana storäng – branta stup, lummig lövskog, betade hagmarker och spår efter bronsålderns Kinnekullebor

Naturreservatet Västerplana storäng sträcker sig drygt fem km längs Kinnekulle sydvästra sida. En stor del av sträckan är den 20 meter höga sandstenkleven som stupar mot Vänern. I branten växer en lummig men svårtillgänglig lövskog med rikt fågelliv och de flesta av våra arter av lövträd. Flera bäckar bildar små vattenfall när de faller ut över branten. En avstickare från Kinnekulle vandringsled, som löper genom södra delen av naturreservatet, leder till en utsiktsplats vid branten.

Ovan branten är marken flackare med en betad hagmark med gamla lövträd. Ek är det vanligaste trädet men det finns också många lindar. Kanske är området som vackrast på försommaren när marken täcks av ramslökens snövita blombollar.

I området kan ett tränat öga se spår efter en mycket gammal historia av odlingsmöda i form av stensträngar, rösen och terrasser. Lämningarna är spår av forntida Kinnekullebors odlingar,  2000-3000 år gamla.

Namnet Västerplana storäng kommer av den mycket stora slåtteräng som en gång fanns mellan Vänern och Västerplana by. Ängen beskrevs livfullt av Linné vid hans besök på Kinnekulle 1746. Naturreservatet är en av få delar av den forna ängen som inte togs upp till åker under 1900-talet. Säkerligen finns gamla ekar i reservatet som minns Linnés besök.

Föreskrifter för allmänheten

Känn dig välkommen att besöka naturreservatet Västerplana storäng men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla eller rida,
  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil,
  • göra upp eld,
  • skada döda liggande eller stående träd,
  • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp,
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur,
  • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten från reservatet,
  • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår.

Fakta

Bildat: 2002
Areal: ca 95 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Götene

EU-life logotype

 

Västerplana storäng ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Västerplana storäng ligger på sydvästra delen av Kinnekulle.

Skyltad parkeringsplats finns utmed vägen mellan Hjelmsäter och Blomberg. Därifrån får man promenera 400 meter.

Reservatet kan också nås med Kinnekulletåget och en promenad från Blombergs station.

Kinnekulle vandringsled går genom södra delen av reservatet.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

Mer om Kinnekulle

Folder med översiktskarta