Varan

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Varans naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

 • på land framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg (gäller ej jakträttsinnehavare vid uttransport av fällt större vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande),
 • på vatten framföra motordrivet fordon i en högre hastighet än 7 knop,
 • förtöja båt mer än två dygn i följd på samma plats (gäller inte innehavare av avtal med markägaren gällande de befintliga bryggorna längs med Forshemsvikens västra strand),
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • elda,
 • tälta längre tid än tre dygn,
 • utplantera växt- eller djurart,
 • samla in insekter, lavar och mossor,
 • cykla annat än på befintlig väg.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

 • anordna lägerverksamhet,
 • anordna idrottstävling som omfattar mer än 200 personer.  

Föreskrifter enligt ovan gäller inte när förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för naturreservatets vård och skötsel och som framgår av föreskrifterna i naturreservatsbeslutet.

Fakta

Bildat: 2012
Areal: ca 434 hektar, varav vatten 228 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Götene

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.  


Get Microsoft Silverlight

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.