Törnsäter

Törnsäter. Foto: Ulf Wiktander.

Törnsäter - hagmarker och alunskifferbrott

Följer man den markerade vandringsled som går genom naturreservatet Törnsäter så får man uppleva mycket av vad som finns i detta varierade område. I nästan hela naturreservatet går betesdjur i lummiga hagmarker med många gamla ekar och lindar. Vandringsleden går också utmed en slåtteräng där det växer gullviva, ängsnycklar och St. Pers nycklar. På flera ställen finns gamla sår i marken där man brutit alunskiffer. Dessa är idag skyddade som fornlämningar.

Föreskrifter för allmänheten

Känn dig välkommen att besöka naturreservatet Törnsäter men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg.
 • parkera annat än på särskilt anvisad plats.
 • cykla annat än på anlagd väg.
 • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas. 
 • medföra okopplad hund.
 • elda.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur. 
 • inplantera djur- eller växtart. 
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Fakta

Bildat: 2007
Areal: ca 65 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Götene

EU-life logotype

 

Törnsäter ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Törnsäter ligger på Kinnekulles östra sida. Parkeringsplats finns vid vägen mellan Gössäter och Kinne-Kleva.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

Mer om Kinnekulle

Folder med översiktskarta