Stora Salen

Stora salen med slåtteräng, lövskog och gammal barrskog

Fältgentiana. Illustration: Nils Forshed.
Slåtterängen i Stora Salen är ett omtyckt utflyktsmål. Härifrån har man en vid utsikt över Vänerns skärgård. Ängen har en artrik flora med nattviol, brudbröd och fältgentiana. Ängen slås och räfsas årligen på sensommaren. Naturreservatet innehåller dock mycket mer. I de västra delarna växer lummig lövskog med askar, almar och många gamla ekar och oxlar. Den östra delen är en brant och oländig sluttning med stora stenblock som inlandsisen dragit med sig från Kinnekulles topp. Här växer en gammal barrskog som får sköta sig själv.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Stora Salen men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg.
 • parkera annat än på särskilt anvisad plats.
 • cykla annat än på väg och på Kinnekulle vandringsled. Det förbjudet att anordna cykeltävlingar annat än på anlagd väg.
 • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsleder skadas. 
 • elda annat än på anvisade platser.
 • medföra okopplad hund. 
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur.
 • inplantera djur- eller växtart.
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • tälta på slåtterängen under perioden 1 maj –31 augusti eller innan slåtterängen är slagen.

Fakta

Bildat: 2007
Areal: ca 29 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Götene

EU-life logotype

 

Stora Salen ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Stora Salen ligger söder och väster om Högkullen på Kinnekulle. Området nås till fots från Kinnekullegården och från parkeringsplats vid vägen mellan Hällekis och Medelplana.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Mer om Kinnekulle

Folder med översiktskarta

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.