Skagen

Skagen. Foto: Ulf Wiktander.
Skagen är ett gammalt odlingslandskap med stenmurar, betesmarker, slåtteräng och åkrar.

Nästan hela naturreservatet Skagen är betesmark och slåtteräng och så har det varit under lång tid. Det har skapat det artrika växt- och djurliv som finns här. Bland växter finns rosettjungfrulin, fältgentiana och orkidéerna ängsnycklar, St. Pers nycklar och brudsporre. Här har också skalbaggen kullerlöpare en av sina få kända hemvister i landet. Landskapet i Skagen är tilltalande med sina kullar och sluttningar som kläs i ett vit flor när de många körsbärsträden och oxlarna blommar på försommaren.

Föreskrifter för allmänheten

Känn dig välkommen att besöka naturreservatet Skagen men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg.
 • parkera annat än på särskilt anvisad plats.
 • cykla annat än på anlagd väg.
 • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsleder skadas.
 • medföra okopplad hund.
 • elda.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur. 
 • inplantera djur- eller växtart.
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Fakta

Bildat: 2007
Areal: ca 93 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Götene

EU-life logotype

 

Skagen ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Skagen ligger utmed vägen mellan Hällekis och Österplana på Kinnekulle. Söder om Skagens by finns avfart till parkeringsplats.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

Mer om Kinnekulle

Folder med översiktskarta