Råbäck

Råbäck. Foto: Ulf Wiktander.
I maj och juni breder ramslöken ut sig i Råbäcks naturreservat. Den gröna mattan är smyckad med snövita blommor, tindrande likt tusen stjärnor på natthimmelen. Det är mycket vackert. Men ramslöken är bara en av alla skönhetsupplevelser som bjuds vid Råbäck.

Naturreservatet Råbäck har tre tydliga ansikten. Här finns lövskogar, barrskogar och gräsmarker. Lövskogarna är i försommartid en nästan osvensk naturupplevelse. Den sumpiga, fuktiga och mullrika lövskogen kan faktiskt föra tankarna till fjärran länder söderut. Särskilt som fågelsången kan vara näst intill bedövande.

God ögonfägnad

För dig som föredrar en kargare natur står erbjudandet nära. Nere vid Vänern står de ståtliga och ålderstigna tallarna i stram givakt. För botaniskt intresserade finns också god ögonfägnad vid Råbäck. Jungfru Marie nycklar, skärmstarr och bäckbräsma är några av områdets godbitar.

Mulm är mumma

Det finns ganska gott om döda träd vid Råbäck. I träden bildas mulm – som är en sågspånsliknande blandning av rutten ved, gamla blad, döda småkryp, kvistar och svamptrådar. I den här röran trivs insekterna, och finns det insekter finns det fåglar. De döda träden är alltså viktiga för livet i Råbäck. Dessutom är de vackra.

Föreskrifter för allmänheten

Känn dig välkommen att besöka naturreservatet Råbäck, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon.
 • cykla annat än på befintlig väg eller anordna cykeltävling.
 • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas.
 • elda.
 • medföra okopplad hund.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur.
 • inplantera djur- eller växtart.
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang för fler än 200 personer.
 • anordna organiserad ridning.

Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 36 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Götene

EU-life logotype

 

Råbäck ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

 


 

Så hittar du hit

Reservatet är lätt att nå till fots – antingen från parkeringsplatsen vid Munkängarna i söder eller från Kinnekulle camping & stugby i norr.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

Mer om Kinnekulle

Folder med översiktskarta