Hönsäters sjöskog

Hönsäter sjöskog. Foto: Ulf Wiktander.
I Hönsäters sjöskog ska barrskogen få sköta sig själv och åldras på naturens villkor, till glädje för svampar, insekter och fåglar.

I dagens landskap avverkas de flesta granar och tallar när de knappt nått sin medelålder. Granar och särskilt tallar kan dock bli många hundra år gamla om de får leva sin tid i fred. När träd och skog tillåts bli gamla händer det saker - det skapas livsrum för en mängd djur och växter som inte hittar hemvist i den brukade skogen. Tanken är att Hönsäters sjöskog ska få vara en sådan plats, där naturen får sköta sig själv och där besökaren kan få uppleva en annorlunda barrskog. På sommaren är här ett rikt fågelliv. På hösten dyker det upp en mängd svampar i olika färger och former ur marken, där jordstjärnorna nog är de märkligaste.

Föreskrifter för allmänheten

Känn dig välkommen att besöka naturreservatet Hönsäters sjöskog men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg.
 • cykla annat än på anlagd väg.
 • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas. 
 • elda.
 • medföra okopplad hund.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur.
 • inplantera djur- eller växtart.
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Fakta

Bildat: 2007
Areal: ca 26 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Götene

EU-life logotype

 

Hönsäter sjöskog ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Hönsäters sjöskog ligger längst i norr på Kinnekulle, längs vägen mellan Hällekis samhälle och Kinnekulle camping. Du kan också nå reservatet på en markerad vandringsled från Hällekis järnvägsstation.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

Mer om Kinnekulle

Folder med översiktskarta