Hellekis

Fiskgjuse. Foto: Erik Landgren
I naturreservat Hellekis skuggar granar och tallar stigen - och i väster stupar berget brant ner mot Vänern.

Många av tallarna i skogen är mycket gamla. Med ålder kommer styrka – och gammeltallarnas bastanta grenar är mycket uppskattade av rovfåglar. Många rovfåglar bygger nämligen stora och tunga bon som inte kan bäras upp av unga och klena träd.

En tung börda

Ett örnbo kan väga ett helt ton! Det är naturligtvis en avsevärd börda för ett enda träd. Att det finns storvuxna tallar är därför en förutsättning för att örnar, fiskgjusar och andra stora rovfåglar ska hitta någonstans att häcka. Idag är grova tallar ovanliga i det svenska landskapet, men i naturreservatet Hellekis får träden stå kvar och växa till sig.

Tallar och krokodiler

Kan du se skillnad på en gammal och en ung tall? Titta på hur barken och trädkronan ser ut! Barken på en gammal tall har stora och platta rutor. Den kallas för krokodilbark eftersom den ser ut som skinnet på en stor krokodil. Om du sen tittar upp i kronan ser du att grenarna är tjocka och knotiga. Den gamla tallen har slutat att växa på höjden och satsar istället på att bli grövre.

I Hellekis är flera av tallarna angripna av tallticka. Talltickan dödar sällan sina värdträd, men ur tallarnas perspektiv är den såklart en ovälkommen snyltgäst. Andra ser talltickan som en välgörare. Spillkråkan till exempel. För den stora svarta hackspetten är det mycket lättare att hacka ut bohål där svamparna har brutit ner det hårda tallvirket.

Eldorado för mossor

I den branta klevkanten i väster dominerar granen istället för tallen. Skogen invid Vänerstranden håller en hög luftfuktighet året om, vilket gör den till en perfekt miljö för många fuktälskande mossor och lavar. Vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum), havstulpanlav (Thelotrema lepadinum) och den vackert glänsande lysmossan (Schistostega pennata) är arter som växer i de här svårtillgängliga och blockiga markerna.

Föreskrifter för allmänheten

Känn dig välkommen att besöka naturreservatet Hellekis men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon.
 • cykla.
 • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas.
 • elda.
 • medföra okopplad hund.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur.
 • inplantera djur- eller växtart.
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang för fler än 200 personer. 
 • anordna organiserad ridning. 

Fakta

Bildat: 2007
Areal: ca 21 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Kommun: Götene

EU-life logotype

 

Hellekis ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Naturreservatet Hellekis nås bäst från parkeringsplats vid Hällekis hamn.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

 

Fiskgjuse. Foto: Erik Landgren.
Fiskgjuse. Foto: Erik Landgren.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

Mer om Kinnekulle

Folder med översiktskarta