Halla

Halla. Foto: Ulf Wiktander.
Naturreservatet Halla klingar kanske inte alldeles bekant i allas öron. Lasse i Bergets grotta är nog mer berömd. Grottan ligger i den vackra sandstensklev som skär genom naturreservatet.

Halla är på väg att bli som det en gång var. Alltså betesmarker. Ett hedartat öppet landskap med spridda träd och buskar. Men att öppna upp ett område som i decennier dränkts i sly kräver både tid och tålamod. Än återstår mycket arbete för att få Halla i gammal god form.

Vackert och dramatiskt

Det finns en hel del ålderstigna tallar och ekar i naturreservatet. Vackra och ståtliga, väl värda en stunds rofylld betraktelse. Ekarna trivs i anslutning till den bitvis dramatiska sandstensklev som löper genom hela naturreservatet.

I det öppnare landskapet ovanför kleven huserar törnskatorna under sommaren. De färggranna fåglarna spanar gärna av omgivningen från toppen av en buske.

Låt leden leda dig

Kinnekulle vandringsled passerar genom stora delar av Halla naturreservat. Leden tar dig givetvis förbi Lasse i Bergets grotta.

I stenbostaden, grottan, bodde Lasse och Inga Eriksson under mycket enkla former i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Ett öde som onekligen stämmer till viss eftertanke.

Föreskrifter för allmänheten

Känn dig välkommen att besöka naturreservatet Halla, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg.
 • parkera annat än på särskilt anvisad plats.
 • cykla annat än på Kinnekulle vandringsled. Det är förbjudet att anordna cykeltävlingar eller organiserad cykling annat än på anlagd väg.
 • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att vandringsleder eller markerade stigar skadas.
 • medföra okopplad hund.
 • elda.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur.
 • inplantera djur- eller växtart.
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang för fler än 200 personer.
 • anordna organiserad ridning annat än på anlagd väg.
 • anordna läger.

Fakta

Bildat: 2008
Areal: cirka 60 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Götene

EU-life logotype

 

Halla ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Utgå från parkeringsplatsen vid Lasse i Bergets grotta, väster om Husaby kyrka. Följ vandringsleden in i reservatet.

Åk kolllektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

Mer om Kinnekulle

Folder med översiktskarta