Gröne skog

Du känner naturligtvis till Stora Alvaret på Öland. Det gamla kalkbrottet i Gröne skog erbjuder faktiskt en liknande miljö – om än i det lilla formatet. För detta kan vi, för en gångs skull, tacka människan och industrialiseringen.

Att ett kalkbrott förstör naturen är givet. Å andra sidan kan ett kalkbrott med tiden utvecklas till en svårfunnen oas för en rad mycket kräsna ormbunkar, mossor, lavar och svampar. Gröne skog är ett utmärkt exempel på hur ett öppet sår kan bli ett fint naturreservat.

Brottet lockar ögat

Det är givetvis brottet som lockar ögat vid ankomsten. Att följa vägen in, med nakna och blottade block på ömse sidor, lockar fram bilder och tankar om människans slit för brödfödan. Ännu finns några bastanta redskap kvar, som om morgondagen skulle bjuda en ny arbetsdag. Men så blir det inte. Kalkbrottet avvecklades under 1950-talet. Ta det försiktigt när du undersöker området.

En doft av apelsin

I kalkbrottets karga och alvarliknande miljö trivs två mycket ovanliga ormbunkar – kalkbräken och styv kalkmossa. Att känna igen kalkbräken är givetvis en utmaning, men sök med näsan. Kalkbräken doftar apelsin.

I naturreservatet ingår även den omgivande barrskogen. Tall, gran och lärk. Barrskog och kalkrik mark är en mycket ovanlig kombination. Detta möte mellan ytterligheter har lockat hit ett par riktiga svamprariteter - lärkmusseron och grå lärksopp.

Föreskrifter för allmänheten

Känn dig välkommen att besöka naturreservatet Gröne skog, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon.
 • cykla annat än på befintlig väg eller anordna cykeltävling.
 • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas.
 • elda.
 • medföra okopplad hund.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur.
 • inplantera djur- eller växtart.
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang för fler än 200 personer.
 • anordna organiserad ridning.

Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 36 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Götene

EU-life logotype

 

Gröne skog ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Följ vandringsleden söderut från Munkängarnas parkeringsplats. Efter någon kilometer når du Gröne skog.

Mer om Kinnekulle

Folder med översiktskarta

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.