Sillvik

Stor låsbräken och Jungfru Marie Nycklar. Foto: Anders Bohlin.

Skalbank med orkidéer

Sillviks naturreservat ligger norr om Tumlehed på norra Hisingen. I området finns en skalbank med värdefull flora. Floran är artrik och vissa av arterna är sällsynta. Rikedomen på orkidéer och mossor är stor. Bl.a. finns här stora bestånd av kärrknipprot och Jungfru Marie nycklar.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Sillvik men tänk på att det inte är tillåtet att

  • gräva i mark samt borttaga skal och skalrester
  • plocka eller gräva upp växter,
  • tälta eller uppställa husvagn
  • göra upp eld
  • framföra moped, annat motordrivet fordon eller cykel annat än på befintlig väg genom området
  • rida annat än på befintlig väg genom området

Fakta

Bildat: 1980
Areal: Cirka 30 hektar
Naturvårdsförvaltare: Göteborgs stad, Park & natur
Kommun: Göteborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Naturreservatet Sillvik ligger norr om vägen mellan Torslanda och Sillvik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.