Rya skog

Rya skog. Foto: Thomas Andersson.

Rester av mycket gammal skog

Rya skog på Hisingen i Göteborg är unikt på det sättet att här finns rester av en mycket gammal skog, kanske sedan förhistorisk tid. Det äldsta kända dokumentet där Rya skog förekommer är en teckning av utsikten från Göta älvs södra strand utförd 1678 av Erik Dahlberg. På den är skog markerad där Rya skog ligger. På en karta upprättad 1760 av lantmätare Carl Scharin finns skog och äng markerade i det område vi nu kallar Rya skog.

Av äldre tiders markanvändning finns idag spår kvar i form av stora ekar som utvecklats i ett öppnare landskap då ängar och betesmarker troligen utgjorde en större andel av skogens yta.

Skogen har sedan länge utvecklats fritt. Alsumpskog täcker stora delar av reservatet. Här finns också hassellundar med ek och hassel. Vanliga buskar är t.ex. hagtorn, röda vinbär, olvon och getapel.

Blommor som du kan hitta här är vårblommorna desmeknopp, gullpudra, vårlök, vitsippor och svalört. Sommartid växer storrams, ormbär, humle och rödblära här.

Inom området finns rådjur, grävling och ekorre. Fågellivet är rikt med bl.a. mindre flugsnappare och rosenfink. Mindre hackspett, näktergal, härmsångare och kattuggla finns också här.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Rya skog men tänk på att det inte är tillåtet att

  • förstöra, rubba eller ändra markytan
  • fälla eller skada växande träd eller buskar
  • bryta kvistar, ta bort växter eller växtdelar
  • inplantera växter
  • jaga, fånga eller döda djur
  • skada eller bortföra ägg eller bo,
  • uppföra byggnad, verkställa odling eller beta kreatur
  • i annonseringssyfte uppsätta eller anbringa tavla, plakat, inskrift eller annan störande anordning
  • göra upp eld

Fakta

Bildat: 1928
Areal: Cirka 16 hektar
Naturvårdsförvaltare: Göteborgs stad, Park & natur
Kommun: Göteborg


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Rya skog ligger strax väster om Älvsborgsbrons fäste på Hisingen, mellan Ryaverket och Skarvikshamnen. Entrén ligger mittemot port nr 1 till Oljehamnen. Parkeringsplatser finns på båda sidor om Oljevägen.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

 

Gullpudra. Foto: Ulrika Sjöberg.
Gullpudra. Foto: Ulrika Sjöberg.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.