Hult Åsen

Tätortsnära

Naturvårdsområdet Hult Åsen ligger i stadsdelen Askim i södra Göteborg. Området utgörs i huvudsak av ett höjdparti som är bevuxet med tall och björk. I området finns ett antal fritidshus av varierande storlek och ett antal uthus. Området har betydelse som frilufts- och rekreationsområde.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna till naturvårdsområdet Hult Åsen men tänk på att det inte är tillåtet att

  • campa
  • elda
  • medföra okopplad hund
  • skada eller förstöra berghällar, t.ex. genom eldning, bergborrning, målning, inhuggning av inskription eller liknande åtgärder

Fakta

Bildat: 1994
Areal: Cirka 10 hektar
Naturvårdsförvaltare: Göteborgs stad, Park & natur
Kommun: Göteborg 

Hult Åsen är ett kommunalt naturvårdsområde


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Hult Åsen ligger nordväst om Askims kyrka, på västra sidan av väg 158.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.