Ragnerudsjöns branter

Galsjonredigerad.jpg

Orörd naturskog

Naturreservatet Ragnerudsjöns branter är en sevärd del av Kroppefjäll, inte bara för den botaniskt intresserade utan också för den som vill uppleva ett stycke orörd skog. Utsikten från krönet, 80 meter över sjöytan, mot väster är imponerande.

Den rika floran

Här längs Ragnerudsjöns och Gålsjöns östsida finns några av de mest orörda och botaniskt rika delarna av Kroppefjäll. Skogen innehåller mycket lövträd och spåren av skogsbruk är få.

Vegetationen är rik och örtinslaget är särskilt stort utmed bäckarna. Här växer mycket rikligt med skogssvingel samt bl. a. backskafting, vårärt, backvicker och tandrot. Eken dominerar bland lövträden, men det finns också gott om lönn, lind och ask. För lavar och mossor är det skyddade läget i bergbranterna gynnsamt för många känsliga arter. Här finns t.ex. både lunglav och blylav. Berggrunden består här och var av den kalk- och näringsrika lerskiffern. Det förklarar i sin tur den rika floran i branterna. 

Fågellivet är relativt rikt och man kan stöta på mindre vanliga arter som nötkråka, tretåig hackspett och järpe.

Terrängen i området är rätt så kuperad, men det finns en stig in från P-platsen vid Fjällvägen och in i reservatet. Det går också lätt att nå med båt via sjöarna.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Ragnerudsjöns branter men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • göra upp eld på annan plats än anlagd rastplats,
  • utplantera främmande växt- eller djurart.

Fakta

Bildat: 2010 (Utökning av det tidigare reservatet Gålsjön)
Areal: Ca 196 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Färgelanda

En del av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Från stora vägen mellan Uddevalla och Bengtsfors (väg 172) finns en avtagsväg ca 2 km N Högsäter. Kör in på denna mot Ragnerudssjöns Camping. Kör förbi Campingen ca 1 km. Här finns en mindre P-plats och en stig går ner i reservatet.

Karta med serviceinformation

 

Lunglav. Foto: Peter Post.
Lunglav. Foto: Peter Post

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.