Vråhålan

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Vårhålans naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • klättra,
  • elda,
  • samla in insekter, mossor och lavar,
  • fånga och insamla ryggradslösa djur,
  • utplantera växt- eller djurart.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

  • anordna idrottstävling eller lägerverksamhet.  

Föreskrifterna ovan gäller inte i följande fall:

  • När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för naturreservatets vård och skötsel.
  • När Länsstyrelsen, eller den Länsstyrelsen utser, genomför naturinventeringar vilka även kan innebära insamling av arter i vetenskapligt syfte.

Fakta

Bildat: 2012
Areal: cirka 85 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping


Get Microsoft Silverlight

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.