Vistorp-Strängesgården

Ängen i juni år 2007. Foto: Benny Lönn.

Säregen vegetation

Området skyddas för att bevara dess säregna vegetation.

Föreskrifter för allmänheten

Tänk på att det inte är tillåtet att

  • gödsla eller bespruta området med bekämpningsmedel av olika slag
  • dra fram luftledning
  • samla in växter, bryta blommor eller på annat sätt skada växtligheten. Utan hinder av föreskrifterna får sådana skötselåtgärder företas (t.ex. gallring, röjning och slåtter), som är ägnade att bibehålla och främja den för området karakteristiska vegetationen.

Förbudet mot insamling av växtmaterial gäller ej för vetenskaplig forskning. Tillstånd till insamling härför kan efter ansökan lämnas av Länsstyrelsen.

Fakta

Bildat: 1969
Areal: 1 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping


Get Microsoft Silverlight

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.