Varholmen

Backsippa. Foto: Länsstyrelsen

Fjädergräset – rest från ett varmare klimat

Varholmen ligger ca 2 km NV om Dala kyrka. Kullen utgörs av en moränbildning, som ligger ovanpå kalkstenen, som går i dagen i sluttningarna. Höjden Varholmen har en torrängsvegetation som är typisk för Falbygden. Här finns också det exklusiva fjädergräset på sitt nordligaste växtställe. Fjädergräset och dess följeväxter, bl.a. drakblomma och smalbladig lungört, tros vara kvarlevor från en tid med betydligt varmare klimat. De har under lång tid varit knutna till människans odling.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Varholmens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • ta bort växter eller delar av växter
  • utföra andra ingrepp som kan skada eller förändra områdets växt- eller djurvärld eller dess markyta.

Fakta

Bildat: 1936
Areal: 3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Längs vägen mellan Stenstorp och Dala finns en parkeringsplats. Söder om den ligger reservatet.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.