Väggårdsskogen

Blockig oktobergranskog. Foto: Benny Lönn.

Orörd skog

Väggårdsskogen är ett äldre orört skogsområde. I mitten och slutet av 1800-talet var skogen en betad lövskog, men allteftersom betet minskade, vandrade barrskog in. Gran dominerar, men här finns också tall och flera gamla och grova aspar och björkar. Det finns gott om lågor, högstubbar och en del rotvältor.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Väggårdsskogens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld
  • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen i övrigt t ex genom att plocka eller gräva upp blommor, gräs, ormbunkar, lavar, mossor, och svampar
  • skada döda träd och lågor
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel
  • tälta, anordna gömsle eller liknande
  • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår
  • anordna militära övningar
  • anbringa tavla, skylt, affisch eller annan störande anordning.

Fakta

Bildat: 2008
Areal: 23 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Väggårdsskogen ligger ca 2 mil SV om Falköping, mellan Jäla och Brismene.

Naturreservatsbroschyr

 

Slåtterblomma. Foto: Kaisa Malmqvist.
Slåtterblomma. Foto: Kaisa Malmqvist.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.