Skogastorp

Skogastorp. Foto: Länsstyrelsen
Skogastorp är ett eldorado för den natur- och kulturintresserade. Naturreservatet bjuder på en enastående flora i ett varierat och intressant kulturlandskap. Inom små avstånd finns allt från rikkärr, alvarmarker och frodiga lövskogar till ett välbevarat kulturlandskap med fornåkrar och megalitgravar.

Rikkärr och alvarmarker

I Skogastorp går Plantabergets lerskiffer och kalksten i dagen på flera ställen och ger upphov till rika jordar med en örtrik vegetation.  Flera källor med kalkrikt vatten ger på vissa håll upphov till så kallade kalktuffbildningar. Här finns Skogastorpskärret, ett extremrikkärr som under lång tid varit välkänt för sina orkidéer med bland annat luktsporre, men även sin i övrigt rika flora. Även alvarmarkerna vid Högstena alvar och Öja hed är välkända och representerar en mycket ovanlig naturtyp. Lövskogarna på Plantabergets sluttningar har höga naturvärden med orkidéer och många lundväxter.

Anrika kulturbygder

Nära Högstena by finns ett flertal megalitgravar som visar att området var väl befolkat redan under stenåldern. Från Högstena kyrka går också det gamla fädrevet som leder till utmarksbetena på Plantaberget. En del av ängsmarkerna bär spår efter åkerbruk, s k ”fossila” åkrar, som övergavs för mycket länge sedan.

Landskapet vid Högstena by är mycket intressant med välbevarade samband mellan bykärna, fägata, äldre utmarksbeten och forntida gravområden.

Omtyckt utflyktsmål

Skogastorpskärret är ett omtyckt utflyktsmål både bland botaniker och den naturintresserade allmänheten. Spänger och stigar leder besökarna och minskar slitaget på den känsliga marken.

En stor parkering, som även fungerar för bussar, finns öster om Skogastorps gård.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Skogastorp, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg,
  • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas,
  • elda annat än på anvisad plats,
  • skada döda, liggande eller stående träd eller vindfällen,
  • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller ris eller på annat sätt skada vegetationen,
  • plocka eller gräva upp ris, gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvampar,
  • fånga eller samla in ryggradslösa djur,
  • inplantera växt- eller djurarter,
  • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang för fler än 100 personer.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

  • anordna organiserad ridning annat än på väg.

Fakta

Bildat: 2007
Areal: ca 117 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Skogastorp ligger strax norr om Högstena kyrka, 3 km söder om Stenstorp.

Naturreservatsfolder

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

 

Kärrknipprot. Foto: Erik Landgren.
Kärrknipprot. Foto: Erik Landgren.