Sjöängen

Slåtterblomma. Foto: Kaisa Malmqvist.

Kärr med sällsynta blommor

Sjöängen är ett runt öppet kärr och ligger i en åsgrop som omges av gruskullar. Kärret har en mycket intressant flora med bland annat den sällsynta myrbräckan, men också olika starrarter och dessutom kärrspira, kärrknipprot och ängsnycklar. I östra kanten finns axag, typisk för extremrikkärr. I fuktängen i västra delen kan du bland andra finna darrgäs, vildlin och slåtterblomma.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Sjöängens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning
  • gräva upp, plocka eller bryta buskar, kvistar, örter, mossor eller lavar
  • göra upp eld
  • tälta eller uppställa husvagn
  • parkera annat än på särskilt anvisad plats.

Fakta

Bildat: 1958
Areal: ca 1 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Sjöängen ligger ca 2 km norr om Vartofta, SO om Falköping.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.