Sätuna utmark

Sätuna utmark. Foto: Länsstyrelsen

Gammal orörd skog

Sätuna utmark ligger på Nordbillingens diabasplatå och är en barrblandskog på frisk – fuktig mark. Här finns också lövinslag, hällmarker, våtmarker och sumpskogar. Många gamla granar och tallar finns i reservatet, vissa tallar är uppemot 200 år gamla. Det finns gott om död ved i Sätuna utmark.

Skogen är utmark till Sätuna församling som ligger söder om Hornborgasjön. Den ligger långt ifrån byn och består av smala samfällda skiften, med flera ägare till varje skifte. Det har bidragit till att skogen varit svårbrukad och lämnats orörd.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Sätuna utmark men tänk på att det inte är tillåtet att

  • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller ris eller på annat sätt skada vegetationen
  • skada eller ta bort döda träd och vindfällen
  • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur
  • cykla eller rida
  • framföra motordrivet fordon. Föreskriften utgör inte hinder att transportera ut älgar i samband med älgjakt. För transporten får endast användas fordon med lågt marktryck t.ex. banddriven älgdragare för att minska risken för skador på vegetation och mark (t.ex. spårbildning)
  • anordna läger, idrottstävling eller liknande som omfattar fler än 50 deltagare.

Fakta

Bildat: 2006
Areal: 51 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Sätuna utmark ligger centralt på Nordbillingens platå, ca 7 km NV om Skövde. Reservatet kan nås från parkeringen till Blängsmossens naturreservat.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.