Nordsjömyren

På Nordsjömyren växer den mycket sällsynta sumpröksvampen. Här hittar du också ängsnycklar och kärrspira.

Nordsjömyren är ett igenväxande kärr med rik kalkkrävande vegetation. Du kan här hitta arter som myggblomster, ängsnycklar och kärrspira. Kärret är också växtplats för en mycket sällsynt röksvamp, sumpröksvamp (Bovistella paludosa) samt för olika kalkkrävande mossor. Kärret ligger i en sänka som omges av grusbackar och flackare sumpiga marker.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Nordsjömyrens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning
  • gräva upp, plocka eller bryta buskar, kvistar, örter, mossor eller lavar
  • göra upp eld
  • tälta eller uppställa husvagn
  • parkera annat än på särskilt anvisad plats.

Fakta

Bildat: 1969
Areal: 2 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Nordsjömyren ligger ca 2 km öster om Dala, öster om väg 48 mellan Skövde och Tidaholm. Parkering saknas.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.