Mellomsjömyren

Igenväxande våtmark med rik mossflora

Mellomsjömyren är en typisk igenväxningsvåtmark som ligger i en åsgrop med grusmarker runt omkring. Olika kärrtyper finns inom området, från fattigkärr till rikkärr. Mellomsjömyren är känd för sin rika mossflora. Du kan också finna arter som myggblomster, snip och ag.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Mellomsjömyrens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning
  • gräva upp, plocka eller bryta buskar, kvistar, örter, mossor eller lavar,
  • göra upp eld
  • tälta eller uppställa husvagn. 

Fakta

Bildat: 1958
Areal: 2 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Mellomsjömyren ligger ca 2 km OSO om Dala kyrka, öster om väg 48 mellan Skövde och Tidaholm. Parkering saknas.