Mårbykärret

Mårbykärret. Foto: Henrik Roos.
Majviva. Foto: Henrik Roos.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Mårbykärrets naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon (gäller inte fastighetsägare / innehavare av särskild rätt vid jakt och i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande),
  • elda,
  • bryta kvistar, fälla, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • plocka mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp,
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur,
  • inplantera djur- eller växtart,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift annat än på befintlig informationstavla.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

  • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang,
  • anordna organiserad ridning. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas.

Fakta

Bildat: 2013
Areal: ca 21 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping


Get Microsoft Silverlight

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.