Kleva klintar

Kleva klintar. Foto: Länsstyrelsen

I gränsen mellan kalksten och urberg

Kleva klintar har en natur som delvis påminner om Ölands alvar. Området ligger på gränsen mellan urbergsområdet i väster och kambrosilurområdet, bestående av sandsten, alunskiffer, kalksten och lerskiffrar, i öster.

Väster om landsvägen ligger en gräshed med insprängda hällar av kal kalksten och vittrat kalkgrus. Nedanför gräsheden börjar den terrassformiga kalkstenskleven. Här och var skjuter kalkstenslager ut till hyllor där man hittar kalkälskande ormbunkar som svartbräken, stenbräken och murruta. Här finns också fjällgröe.

Linnés västgötaresa

Under sin västgötaresa 1746 skrev Linné om Vilske-Kleva:" ... Klefwa hed med sit slättafålt och många blomster stod denna årstiden så täck och ljuflig, att han öfwergick all den sommarens prakt och fägring, wi härtils någonsin sedt, ja de woro så härliga, at min penna är alt för swag at afskildra dem. Sannerligen ingen främling skulle sig någonsin föreställa sådan härlighet i Wästgötha land, som detta ej sjelf set. "

Kleva hed omfattade på den tiden ett blomsterrikt ängsområde mellan Mösseberg och Gökhem - Vilske-Kleva, där nuvarande Kleva klintar förmodligen var en liten del.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Kleva klintars naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • ta bort eller på annat sätt skada växter.

Fakta

Bildat: 1956
Areal: 7 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Kleva klintar ligger väster om Falköping, öster om Vilske-Kleva. Du kommer dit genom att ta norrut mot Vilske-Kleva från väg 47 mellan Falköping och Grästorp.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.