Jättenekärret

Jungfrulin. Foto: Länsstyrelsen

Orkidékärr och fuktiga lövskogar med rik flora

Jättenekärret med omgivande marker utgörs av ett antal extremrikkärr och fuktängar med rik flora. Runt omkring dessa ligger fuktig björksumpskog. Reservatet ligger på Mössebergs sluttning, på näringsrik berggrund av lerskiffer. De nedre delarna av reservatet försörjs helt och hållet av grundvatten som springer fram ur Mössebergs sluttningar. Ett av länets största axag-kärr är kärnan i reservatet. Särskilt intressant i Jättenekärren är den stora förekomsten av sumpnycklar. Du kan också hitta majviva, flugblomster, kärrknipprot och tätört. Flera olika slags hackspettar trivs i den äldre lövskogen ovanför kärren. Andra hålhäckande arter har också sitt tillhåll här.

Enligt den gamla ekonomiska kartan från 1877-1882 har området varit ängsmark. Under 1900-talet har området istället betats.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Jättenekärrets naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon
  • cykla eller rida
  • anbringa tavla, skylt, inskrift affisch eller därmed jämförbar anordning
  • tälta
  • elda
  • plocka eller gräva upp gräs, blommor, ormbunkar, lavar, mossor eller svampar
  • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • skada eller ta bort döda träd eller vindfälle.

Fakta

Bildat: 1996
Areal: 12 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Jättenekärret nås från väg 47 mellan Skövde och Falköping. Ca 3,5 km norr om Falköping tar du in på vägen mot Jättene och följer sedan vägen mot Hallen. Reservatet ligger mellan vägarna mot Hallan och Folkagården. Parkeringsplats finns.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.