Healedet

Healedet. Foto: Hans Alexandersson.

Artrik hagmark

Healedet ligger väster om Mösseberg, ca 500 m sydost om Vilske-Kleva kyrka. Reservatet utgörs av en betad hagmark.

Naturreservatet ligger på Mössebergs kalkstensplatå. Jordlagren är tunna och i små partier finns alvarvegetation med bland annat grusbräcka, knutnarv och fjällgröe.

Floran är artrik med många arter som gynnas av bete. Växter du kan hitta är till exempel brudbröd, blodnäva, prästkrage och gullviva. Här finns också vildlin, backsmultron, backsippa, solvända och axveronika.

I reservatet finns flera fornlämningar. I norr finns en stensättning och rester av en domarring. I söder finns ett gravfält som består av ett 15-tal gravar, bland annat en domarring och flera stensättningar.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Healedet men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon
  • cykla eller rida
  • tälta
  • elda
  • bryta kvistar eller ris eller på annat sätt skada vegetationen
  • plocka eller gräva upp gräs, örter eller svampar
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur.

Fakta

Bildat: 2001
Areal: 4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Healedet ligger strax söder om Vilske-Kleva.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

 

Backsippa. Foto: Kaisa Malmqvist.
Backsippa. Foto: Kaisa Malmqvist.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.