Forentorpa ängar

Forentorpa ängar. Foto: Carin Franson
Forentorpa ängar är ett vackert och spännande naturreservat med höga natur- och kulturvärden.

Reservatet är rikt på formlämningar bland annat efter en järnåldersby med fornåkrar och gravar i form av stensättningar.

Dagens Forentorpa ängar består till största delen av välbetade lövhagar många grova ekar och askar. Vissa ekar är säkerligen 400 år gamla och härstammar från de gamla lövängarna. Ekarna är viktiga för mängder av svampar, lavar och djur. Bland annat växer den frodigt gröna lunglaven i området.

Fågellivet är rikt med många skönsjungande arter. På våren prunkar reseravatet av vitsippa och svalört. Området är härligt kuperat med kullar, ryggar och platåer och inbjuder till sköna promenader. En anlagd vandringsled med informationsskyltar om områdets kulturhistoria går genom reservatet.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Forentorpa ängar men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg.
  • rida i kärr eller våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas.
  • fälla eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • plocka mossor, lavar och svampar. Det är dock tillåtet att plocka matsvampar.
  • fånga eller samla in ryggradslösa djur.
  • inplantera växt- eller djurart.
  • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet.
  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan liknande anordning.

Fakta

Bildat: 2009
Areal: 52 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Den östra delen av reservatet (22 hektar) ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Lunglav. Foto: Peter Post.
Lunglav. Foto: Peter Post.

 Så hittar du hit

Forentorpa ängar ligger strax väster om Gudhem vid väg 184 mellan Falköping och Skara.

Naturreservatsbroschyr

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.