Djupadalen i Karleby

Djupadalen i Karleby . Foto: Länsstyrelsen

Med utsikt över Falan

Djupadalen i Karleby har en växtlighet som är typisk för torrängar på kalkmark med enbuskar och nypon, timjan och jordtistel.

Från naturreservatet har du fin utsikt över Åslesänkan som delar Falbygden i Östfalan och Västfalan. Åslesänkan har förmodligen skapats av inlandsisen och strömmande vatten, som skurit sig ner genom berglagren ända till urberget.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Djupadalens naturreservat men tänk på att förbud råder mot all åverkan genom stenbrytning, fyllning eller annan åtgärd, som kan ändra dalens profil.

Fakta

Bildat: 1953
Areal: 2 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Karleby ligger sydost om Falköping, norr om väg 47 mellan Falköping och Jönköping. Djupadalen ligger strax norr om Karleby.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.