Djupadalen i Dala

Djupadalen i Dala. Foto: Länsstyrelsen

Canyon på Falbygden

Djupadalen är en smal, canyonliknande bildning som är nerskuren som mest 14 meter i kalkstenen och omgiven av branta kalkstenskanter. Dalen bildades när inlandsisen under sin avsmältning för 10 000 år sedan nådde Plantabergets nordsluttning. Då frigjordes uppdämda vattenmassor som strömmade ut i det dåtida havet. Dalens utlopp mot väster är tilltygat av kalkstensbrott och avfall från tidigare kalkbränning. På Djupadalens sydsida däremot finns betade hagmarker med växtlighet som är typisk för Falbygdens kalkrika torrängar. Här kan du till exempel finna backsmultron, blodnäva och backsippa. På några ställen finns kalkhällar med bland andra grusbräcka, grusviva och axveronika.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Djupadalens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • bryta sten eller på annat sätt ändra områdets topografi
  • uppföra byggnad eller anordna upplag av något slag
  • tälta
  • campa
  • göra upp eld
  • skada växtligheten, exempelvis genom att plocka blommor eller gräva upp växter.

Fakta

Bildat: 1969
Areal: 5 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Djupadalen ligger sydost om Stenstorp. Lättast kommer du dit via vägen mellan Stenstorp och Högstena. Parkeringsplats finns.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.