Bolum Heljesgården

http://webbadmin.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/lanet

Den kände hemmansägaren och jägaren Ernst Biljer på Heljesgården skänkte 1961 en blomsterrik kulle på sin gård till Skaraborgs läns naturskyddsförening. Kullen ingick fram till 1860-talet i Bolums bys stora ängsområde på sluttningen ned till Hornborgasjön. Därefter användes den mest till bete, ofta till gårdens häst.  

Den näringsfattiga och grusiga jorden gynnade en fin torrängsflora. Minskat betestryck gjorde att kullen under de senaste decennierna växte igen med träd och buskar. En stor röjning genomfördes vintern 2010-2011 och därefter fick får börja beta. Floran håller nu på att återhämta sig. Här finns bland annat jungfrulin, trollsmultron, backsippa och sötvedel.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Bolum Heljesgården naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • utföra schaktning,
  • skada växtligheten, exempelvis genom att plocka blommor eller gräva upp växter
  • uppföra byggnad eller anordna upplag av något slag
  • tälta, campa eller göra upp eld

Fakta

Bildat: som naturminne 1970, naturreservat 2011
Areal: cirka 0,6 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Du hittar hit från vägen norr om Fågeludden. Följ grusvägen österut mitt emot Lars Nilsgården. Det finns ingen anlagd parkering.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.