Alebäckakärret

Alebäckakärret. Foto: Länsstyrelsen

Igenväxande våtmark med botaniska värden

Alebäckakärret ligger i en sänka som omges av grusmarker. Området är en igenväxande våtmark, som utvecklats till tallmosse och fattigkärr. Du kan i kärret finna arter som kallgräs, vitag och tranbär. På tallmossen växer skvattram.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Alebäckakärrets naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning
  • gräva upp, plocka eller bryta buskar, kvistar, örter, mossor eller lavar
  • göra upp eld
  • tälta eller uppställa husvagn.

Fakta

Bildat: 1970
Areal: 1 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Alebäckakärret ligger knappt 2 km OSO om Dala kyrka, på västra sidan av väg 48 mellan Skövde och Tidaholm. Parkering saknas.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.