Tresticklans nationalpark

Nationalparken Tresticklan bjuder på obruten vildmark och spännande vandringar. Från högsta punkten Orshöjden är utsikten milsvid.

Från luften påminner Tresticklaområdet om en tvättbräda. Naturen präglas av bergryggarna som sträcker sig från norr till söder. Mellan dem sänkor med sjöar och myrar. Tresticklan är ett sjörikt område.

Gles tallskog och rikligt med mossor och lavar klär bergshällarna.

Obruten vildmark

Tresticklan är det tredje största obrutna och någorlunda opåverkade skogsområdet i Sverige utanför fjällregionen och Norrbotten. Varken djur- eller växtliv är särskilt rikt - hällmarkstallskog är en karg naturtyp.

Under en vandring genom området kan man stöta på orre, tjäder, korsnäbb och tofsmes.

Spännande vandringar

När man rör sig i området upptäcker man snart att vandringar i rakt nord-sydlig riktning längs de parallella bergryggarna är betydligt behagligare än att försöka förflytta sig upp och ner över berg och dal i öst-västlig riktning.

Orshöjden med sina 275 meter över havet är den högsta punkten i området.

Gränstrakt

På norska sidan om gränsen finns ytterligare 2 000 hektar relativt opåverkad skog inom Lundsnesets naturreservat. Det är delvis samma naturtyp som i Tresticklaområdet, men här finns också bördigare, grandominerade skogar.

Vandringsleder

Från nationalparksentrén följer man Halleleden knappt en kilometer fram till parkgränsen. Förutom Halleleden till Norge finns en vandringsslinga längs Stora Tresticklans strand och förbi det gamla hemmanet Bråtane. En avstickare leder upp till nationalparkens högsta punkt, Orshöjden.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Tresticklans nationalpark men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva eller hacka,
 • skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,
 • bortföra sten,
 • bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
 • skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • framföra motordrivet fordon,
 • framföra motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost,
 • starta eller landa med luftfartyg,
 • elda, inklusive att använda grill. Användning av friluftskök är dock tillåten,
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
 • på ett störande sätt orsaka ljud,
 • cykla 

Inte tillåtet utan tillstånd från Länsstyrelsen att

 • genomföra organiserade aktiviteter som innebär övernattning mer än två nätter i följd på samma plats,
 • rida,
 • placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande,
 • samla grod- eller kräldjur,
 • samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur, 
 • plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller vedlevande svampar.  

Fakta

Bildat: 1996, nya föreskrifter gäller från den 1 januari 2015
Areal: ca 2 908 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Kör den allmänna vägen längs sjön Stora Les västra strand. En avtagsväg någon kilometer norr om Rävmarken leder in förbi gården Rökullehögen mot nationalparksentrén vid den gamla torpplatsen Råbocken. Detta är den enda uppskyltade vägen in till parken. Vid Råbocken finns parkeringsplats och informationstavlor.

Broschyr om Tresticklan

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

 

Tjäder. Foto: Kent-Ove Hvass.
Tjäder. Foto: Kent-Ove Hvass.